JUMA-RX1 är en 80 och 40 meter DDS controllerad SSB/CW mottagare som kan byggas utan att linda spolar